Producten

Actuele verdamping

De actuele verdamping wordt bepaald door het GLEAM-HR model in combinatie met een open water module. De actuele verdamping wordt aangegeven met water_evaporation_amount in de netcdf uitvoerbestanden. Hieronder staat de data-definitie van de actuele verdamping uit een voorbeeld netcdf-cf bestand.

short ea(time=1, y=3624, x=3145);
 :_FillValue = -32768S; // short
 :least_significant_digit = 3L; // long
 :coordinates = "lat lon";
 :grid_mapping = "crs";
 :scale_factor = 0.001; // double
 :add_offset = 0.0; // double
 :long_name = "Actuele Verdamping (24 uur)";
 :standard_name = "water_evaporation_amount";
 :description = "\"Amount\" means mass per unit area. \"Water\" means water in all phases. \"Evaporation\" is the conversion of liquid or solid into vapor. (The conversion of solid alone into vapor is called \"sublimation\".";
 :units = "kg m-2";
 :GRIB = "57";
 :product_name = "E-GLEAM-NRT-POSP1D-DA_V001_100";
 :_ChunkSizes = 1U, 1208U, 1049U; // uint
../../_images/ea_in_SatData_2020-06-11_forecast+00_V001.png

Voorbeeld van een verdampingsbeeld (test run) van 11 Juni 2020.

Verdampingstekort

Het verdampingstekort wordt bepaald door het GLEAM-HR model in combinatie met een open water module. Het verdampingstekort is gelijk aan het verschil tusssen de potentiale verdamping en de actuele verdamping. Het verdampingstekort is nul voor alle pixels waarin het landgebruik 100% open water is. Het verdampingstekort wordt aangegeven met water_evaporation_deficit in de netcdf uitvoerbestanden. Een voorbeeld van de datadefinitie van verdampingstekort uit een netcdf bestand staat hieronder.

short ed(time=1, y=3624, x=3145);
 :_FillValue = -32768S; // short
 :least_significant_digit = 3L; // long
 :coordinates = "lat lon";
 :grid_mapping = "crs";
 :scale_factor = 0.001; // double
 :add_offset = 0.0; // double
 :long_name = "Verdampingstekort (24 uur)";
 :standard_name = "water_evaporation_deficit";
 :description = "\"Deficit\" means difference between water_evaporation_amount and water_potential_evaporation_ammount. \"Potential evaporation\" is the rate at which evaporation would take place under unaltered ambient conditions (temperature, relative humidity, wind, etc.) if the supply of water were unlimited, as if from an open water surface.\"Water\" means water in all phases. \"Evaporation\" is the conversion of liquid or solid into vapor. (The conversion of solid alone into vapor is called \"sublimation\".";
 :units = "kg m-2";
 :GRIB = "";
 :product_name = "ED-GLEAM-NRT-POSP1D-DA_V001_100";
 :_ChunkSizes = 1U, 1208U, 1049U; // uint
../../_images/ed-example.png

Verdampingstekort van twee perioden in het (droge) voorjaar van 2020.

Data flags

De netcdf uitvoerbestanden bevatten behalve de verdamping en het verdampingstekort nog twee datalagen. Dit zijn (1) Quality flag en (2) Uncertainty.

Quality flag:

In deze laag wordt per pixel aangegeven hoeveel (microgolf) satellietbeelden zijn gebruikt om tot de verdamping en het verdampingstekort te komen. De waarde kan dus 0, 1, 2, 3, etc zijn.

ubyte qf(time=1, y=3624, x=3145);
 :_FillValue = 255UB; // ubyte
 :least_significant_digit = 3L; // long
 :coordinates = "lat lon";
 :grid_mapping = "crs";
 :scale_factor = 1.0; // double
 :add_offset = 0.0; // double
 :long_name = "Quality flag";
 :standard_name = "quality_flag";
 :description = "Amount of satellite data products used for each pixel";
 :units = "-";
 :product_name = "FLAG-GLEAM-NRT-POSP1D-DA_V001_100";
 :_ChunkSizes = 1U, 1812U, 1573U; // uint
Uncertainty:

In deze laag wordt aangegeven wat de geschatte relatieve onzekerheid van de berekende verdamping is. De onzekerheidsfactor (waarde tussen 0 en 1) is afhankelijk van een aantal factoren waaronder het type landgebruik (stad, open water, bos, landbouw) en het verschil tussen de GLEAM-HR berekening voor en na data-assimilatie van satelliet-bodemvocht.

short eu(time=1, y=3624, x=3145);
 :_FillValue = -32768S; // short
 :least_significant_digit = 3L; // long
 :coordinates = "lat lon";
 :grid_mapping = "crs";
 :scale_factor = 0.001; // double
 :add_offset = 0.0; // double
 :long_name = "Uncertainty";
 :standard_name = "uncertainty";
 :description = "Uncertainty";
 :units = "-";
 :product_name = "EU-GLEAM-NRT-POSP1D-DA_V001_100";
 :_ChunkSizes = 1U, 1208U, 1049U; // uint